Γραμματοσειρά

 

Μέτρα για την προστασία του τομέα των φρούτων και λαχανικών από το ρωσικό εμπάργκο

Στις 7 Αυγούστου 2014, κυρίως για πολιτικούς λόγους, η Ρωσία επέβαλε απαγόρευση στις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων, για ένα χρόνο. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μια σοβαρή κρίση στον τομέα των φρούτων και λαχανικών της ΕΕ. Για να βοηθήσει τον τομέα αυτό, η Επιτροπή ορθώς αποφάσισε να υιοθετήσει «έκτακτα μέτρα», τα οποία ήταν αναγκαία και χρήσιμα, αλλά αποδείχτηκαν ανεπαρκή. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν καλύψει πλήρως όλους τους τομείς: για παράδειγμα, τα μέτρα για τον τομέα των πυρηνόκαρπων φρούτων, τέθηκαν σε εφαρμογή πολύ αργά την περασμένη εποχιακή περίοδο.

Επιπλέον, αυτά τα μέτρα για τον τομέα των φρούτων και λαχανικών τερματίστηκαν στις 30 Ιουνίου του 2015, ενώ το ρωσικό εμπάργκο παραμένει επίσημα σε ισχύ μέχρι τις 7 Αυγούστου και η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα το παρατείνει για ένα ακόμη έτος.

Προτίθεται η Επιτροπή να επεκτείνει αυτά τα έκτακτα μέτρα σε όλα τα προϊόντα φρούτων και λαχανικών, και ιδιαίτερα στον τομέα των πυρηνόκαρπων φρούτων, που έχει υποστεί ζημία από το εμπάργκο και του οποίου η εποχιακή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, προκειμένου να αποφύγει το πρόβλημα του περασμένου έτους που επαναλαμβάνεται;

Εξετάζει η Επιτροπή έναν τρόπο για να εξασφαλίσει ότι τα μέτρα δεν εφαρμόζονται πολύ αργά για να εκπληρώσουν τους στόχους τους;

Προτίθεται η Επιτροπή να παρατείνει τα προαναφερθέντα μέτρα, έτσι ώστε να παραμείνουν σε ισχύ για όσο διάστημα το εμπάργκο συνεχίζεται;

3.7.2015

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS