Κούλογλου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση