Συνέντευξη Τύπου Λέσβος για το Προσφυγικό - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο