Γραμματοσειρά

 

Επιστολή και Συνέντευξη Τύπου των Δημ. Παπαδημούλη και García-Perez για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) Iratxe García-Perez και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, αρμόδιος για την Ισότητα των φύλων και τη Διαφορετικότητα, αλλά και θεσμικά υπεύθυνος ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας του προεδρείου (Ομάδα Υψηλού Επιπέδου) που κατευθύνει την πολιτική Ισότητας και Διαφορετικότητας στο ΕΚ, Δημήτρης Παπαδημούλης, έδωσαν σήμερα κοινή Συνέντευξη Τύπου-link: https://youtu.be/EHgdnDtb6OI
Νωρίτερα, είχαν αποστείλει επιστολή προς όλο το Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωβουλευτές και προσωπικό.

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή:

"Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.
Ως αντιπρόεδρος που προεδρεύει της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Προεδρείου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα και ως πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση του Προεδρείου, προκειμένου το Κοινοβούλιο να στηρίξει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών “Orange the World”, φωτίζοντας επιπρόσθετα το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με πορτοκαλί χρώμα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση δράσης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.
Η βία κατά των γυναικών παίρνει διαφορετικές μορφές σωματικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής κακοποίησης. Σε κάθε περίπτωση συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και, κατά συνέπεια παραβίαση του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος. Μπορεί να συμβεί στο σπίτι, στο δρόμο ή στο χώρο εργασίας.
Έως πρόσφατα, στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, η βία κατά των γυναικών -και ιδίως η ενδοοικογενειακή βία- θεωρούταν ιδιωτική υπόθεση. Ακόμα και σήμερα δεν είναι συνηθισμένο το να μιλήσει μια γυναίκα ανοιχτά για μια προσωπική της εμπειρία ενδοοικογενειακής βίας και οι αναφορές τέτοιων περιστατικών στις αρχές παραμένουν ελάχιστες.
Η δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρέπει να προέλθει από διάφορες πλευρές, από την πολιτική δράση μέχρι την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών.
Το Ευρωκοινοβούλιο, ως πολιτική οντότητα, έχει εμπλακεί εδώ και χρόνια στην εξεύρεση λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσφατα εξέδωσε έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με το θέμα (ψήφισμα της 25ης Φεβρουαρίου 2014, με συστάσεις προς την Κομισιόν σχετικά με την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών (2013/2004 (INL)) και έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας (Working Group) στο πλαίσιο της επιτροπής FEMM, προκειμένου επιτευχθεί η κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.
Το Ευρωκοινοβούλιο, ως εργοδότης επίσης, έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορες δομές ώστε το προσωπικό του να μην έρχεται αντιμέτωπο με τη βία στο χώρο εργασίας ή ακόμα και στην προσωπική του ζωή. Το προσωπικό του ΕΚ που έρχεται αντιμέτωπο με τέτοιας μορφής βία θα πρέπει να αισθάνεται άνετα να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια, με στόχο τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα σέβεται τον εργαζόμενο και φροντίζει για την ευημερία του.

Δημήτριος Παπαδημούλης- Αντιπρόεδρος

Iratxe García-Perez Πρόεδρος FEMM


Ακολουθεί η επιστολή στα αγγλικά:


Today is the international day for the elimination of violence against women and girls.
As Vice-President chairing the Bureau High-Level Group on Gender Equality and Diversity and Chair of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, we welcome the recent Bureau decision for Parliament to support the UN initiative “Orange the World”, notably by lighting up Parliament’s building in Strasbourg in orange, to raise awareness and mobilise action to eliminate violence against women and girls.
Violence against women entails different forms of physical, sexual or psychological abuses. It is in any case a violation of human dignity and hence a breach of a fundamental right. It can happen at home, on the street and in the workplace too.
Until recently, in most EU Member States, violence against women – particularly domestic violence – was considered a private matter. Still today it is not yet common to openly talk about personal experiences of violence and the reporting to the authorities is low.
Action to combat violence against women needs to come from different quarters, from political action to civil society, including employers.
Parliament, as a political entity, has been engaged for years in finding solutions at European level. Recently it has adopted a legislative initiative report on the topic (resolution of 25 February 2014 with recommendations to the Commission on combating Violence Against Women (2013/2004(INL)) and has created a Working Group within the FEMM Committee in order to campaign for the ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
Parliament, as an employer, has put in place several structures should staff be confronted with violence at work or even in their private life. Staff confronted with violence should feel comfortable to speak up and reach for help, with the aim of ensuring a working environment which respects staff and cares for its well-being.

Dimitrios Papadimoulis Iratxe García-Perez
Vice-President FEMM Chair

 

25.11.2015

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS