Γραμματοσειρά

20/05/15

  • Η Κομισιόν, στις Εαρινές Προβλέψεις, εκτιμά ότι η ενεργός ζήτηση και η ιδιωτική κατανάλωση θα «σηκώσουν» το βάρος της ανάκαμψης και ανάπτυξης το 2015.
  • Τι μέτρα, όμως, έχει προτείνει στα κράτη-μέλη για το διαθέσιμο εισόδημα και τις επενδύσεις;
  • Γνωρίζει τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στην ενεργό ζήτηση των δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη-μελή;
  • Ερώτηση Δημήτρη Παπαδημούλη σε Κομισιόν.

Ερώτηση για τα μέτρα που έχει προτείνει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο, ώστε να τονωθεί η καταναλωτική και επενδυτική ζήτηση, που σύμφωνα με τις Εαρινές Προβλέψεις για την ευρωπαϊκή οικονομία θα σηκώσουν το βάρος της ανάκαμψης και ανάπτυξης το 2015, κατέθεσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αφού μνημονεύει τα συμπεράσματα των Εαρινών Προβλέψεων των ευρωπαϊκών οικονομιών, όπου σημειώνεται ότι «τόσο στις ευρωπαϊκές οικονομίες όσο και στην ελληνική οικονομία η ενεργός ζήτηση και ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό και τον καθοριστικό παράγοντα οποιασδήποτε ενδεχόμενης ανάκαμψης και ανάπτυξης», τονίζει ότι «με δεδομένο ότι, τόσο η Κομισιόν, όσο και αρκετές κυβερνήσεις κρατών-μελών, παραμένουν προσηλωμένες σε υφεσιακά μέτρα και σε “διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις” που πλήττουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών... Με ποιο τρόπο θα ενισχυθεί η ενεργός ζήτηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ώστε να “σηκώσει” το βάρος της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, όπως εκτιμάται και στις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να τον πληροφορήσει εάν «έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επενδύσεις προς τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο και εάν ναι, ποια είναι αυτά», καθώς επίσης, εάν «γνωρίζει τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στην ενεργό ζήτηση των διαφόρων δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη-μελή, συνήθως μετά από δικές της συστάσεις».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Σύμφωνα με τις Εαρινές Προβλέψεις της Κομισιόν για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, η ενεργός ζήτηση και ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση θα αποτελέσει τον βασικό μοχλό και τον καθοριστικό παράγοντα οποιασδήποτε ενδεχόμενης ανάκαμψης και ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι, τόσο η Κομισιόν, όσο και αρκετές κυβερνήσεις κρατών-μελών, παραμένουν προσηλωμένες σε υφεσιακά μέτρα και σε «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», που πλήττουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η ενεργός ζήτηση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ώστε να «σηκώσει» το βάρος της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, όπως εκτιμάται και στις Εαρινές Προβλέψεις της Κομισιόν;

2. Έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επενδύσεις προς τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο; Και εάν ναι, ποια είναι αυτά;

3. Γνωρίζει η Κομισιόν τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στην ενεργό ζήτηση των διαφόρων δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικων μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη-μελή, συνήθως μετά από δικές της συστάσεις;

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS