Απάντηση Αβραμόπουλου σε ερώτηση 6 ΕΒ για τη στάση της σλοβακικής Προεδρίας στο προσφυγικό: «Όταν μιλάμε για πρόσφυγες, η θρησκεία και οι πεποιθήσεις δεν έχουν θέση»

Γραμματοσειρά

Απάντηση έδωσε ο Αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης, Δημ. Αβραμόπουλος, σε ερώτηση που κατέθεσαν έξι Ευρωβουλευτές (Κώστας Χρυσόγονος – GUE/NGL, Barbara Spinelli – GUE/NGL, Στέλιος Κούλογλου – GUE/NGL, Αna Gomes – SD, Guillaume Balas – SD), με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλη, αναφορικά με τη στάση της Σλοβακικής Προεδρίας στο προσφυγικό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος επικαλούμενος τις δηλώσεις του Προέδρου ΖΚ Γιούνκερ, υπενθυμίζει πως «όταν μιλάμε για πρόσφυγες, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, η φιλοσοφία δεν έχουν θέση». Επίσης σημειώνει πως «η Επιτροπή συνεργάζεται με τη Σλοβακική Προεδρία (του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως και με άλλες Προεδρίες, δηλαδή στο πλαίσιο των διαφόρων φόρουμ που παρέχουν τη δυνατότητα διαλόγου μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής, σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, στα οποία συγκαταλέγονται η SCIFA[1], οι IPCR[2] και, ειδικά όσον αφορά τη μετεγκατάσταση, το Φόρουμ για την επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση, οι τακτικές συνεδριάσεις των εθνικών σημείων επαφής για τη μετεγκατάσταση και οι μηνιαίες συνεδριάσεις των αξιωματικών-συνδέσμων στην Ελλάδα και την Ιταλία».

Η Κομισιόν, δια στόματος του Αρμόδιου Επιτρόπου, καταλήγει λέγοντας πως «η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακικής Προεδρίας, για να βρουν τρόπους επίσπευσης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση».

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή προκλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε δηλώσει πως «δεν έχει θέση το Ισλάμ στη Σλοβακία», είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν, ζητώντας της να αξιολογήσει τις δηλώσει αυτές καθώς και «να εργαστεί από κοινού με τη σλοβακική Προεδρία για την υλοποίηση των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων για τους πρόσφυγες και να ξεπεράσει τις σημαντικές καθυστερήσεις».

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005935/2016

προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D) και Guillaume Balas (S&D)

Θέμα: Σλοβακική προεδρία της ΕΕ και κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις

Η Σλοβακία, ως προεδρεύουσα χώρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2016, έχει την ευθύνη της υλοποίησης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τις προσφυγικές ροές και του προγράμματος αναλογικής μετεγκατάστασης προσφύγων στα κράτη-μέλη.

Εν τούτοις, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός κ. Fico και οι υπουργοί της κυβέρνησής του εμφανίζονται εχθρικά διακείμενοι προς την υλοποίηση της συμφωνίας και αρνούνται να αναλάβουν τις σχετικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, ο κ. Fico έχει δηλώσει ότι «δεν έχει θέση το Ισλάμ στη Σλοβακία» και ότι «είναι αδύνατον να ενσωματωθούν οι μουσουλμάνοι».

Ο Σλοβάκος υπουργός Εσωτερικών κ. Melinak έχει δηλώσει από την πλευρά του, ότι «το σύστημα των ποσοστώσεων δεν αποτελεί λύση».

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο αρμόδιος για τη μετανάστευση Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης των προσφύγων, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Εσωτερικών της Σλοβακίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη θέση του Ισλάμ στα κράτη-μέλη της Ένωσης;
Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να εργαστεί από κοινού με τη σλοβακική προεδρία για την υλοποίηση των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων για τους πρόσφυγες και να ξεπεράσει τις σημαντικές καθυστερήσεις;

EL

E-005935/2016

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου

εξ ονόματος της Επιτροπής

(27.10.2016)

Στον λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης, που εκφώνησε το 2015 ο πρόεδρος Γιούνκερ, κατέστησε σαφές ότι: «Όταν μιλάμε για πρόσφυγες, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, η φιλοσοφία δεν έχουν θέση».

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τη Σλοβακική Προεδρία (του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως και με άλλες Προεδρίες, δηλαδή στο πλαίσιο των διαφόρων φόρουμ που παρέχουν τη δυνατότητα διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, στα οποία συγκαταλέγονται η SCIFA[3], οι IPCR[4] και, ειδικά όσον αφορά τη μετεγκατάσταση, το Φόρουμ για την επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση, οι τακτικές συνεδριάσεις των εθνικών σημείων επαφής για τη μετεγκατάσταση και οι μηνιαίες συνεδριάσεις των αξιωματικών-συνδέσμων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακικής Προεδρίας, για να βρουν τρόπους επίσπευσης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση[5]. Κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποβάλλει σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης[6].

[1] Στρατηγική Επιτροπή για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο.

[2] Ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων.

[3] Στρατηγική Επιτροπή για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο.

[4] Ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων.

[5] Απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας και απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας.

[6] COM(2016) 636 final.

02.11.2016

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

LINKS