Γραμματοσειρά

 

Εγκρίθηκε η «Πλατφόρμα κατά της Αδήλωτης Εργασίας»- Τροποποίηση- τομή στον ορισμό της, με εισήγηση της Κ. Κούνεβα

Με μια τροπολογία- τομή, που εισηγήθηκε η Κωνσταντίνα Κούνεβα και αλλάζει τον ορισμό της αδήλωτης εργασίας ώστε να περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες, κρυφές μορφές του φαινομένου, η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε χθες τη "Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την ενίσχυση της Συνεργασίας, την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας".

Οι ευρωβουλευτές επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη σχετική πρόταση για τη δημιουργία της Πλατφόρμας που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει τη στενότερη συνεργασία των κρατών-μελών της ΕΕ σε θέματα καταγραφής του φαινομένου, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών ώστε να επιβληθούν αποτελεσματικότερα οι εθνικές νομοθεσίες και να μειωθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας που πλήττει σοβαρά την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας αλλά και την κοινωνική ασφάλιση σε μια εποχή που το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο εξαφανίζεται.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε πολύ περισσότερο στις προτάσεις του, θεωρώντας πως η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μέτρα ρύθμισης του φαινομένου, μετατροπής δηλαδή της αδήλωτης σε νόμιμη εργασία.

Ωστόσο, το σημαντικότερο βήμα που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν να αλλάξει τον ορισμό της αδήλωτης εργασίας χάρη στην τροπολογία που πρότεινε η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωσταντίνα Κούνεβα. Έως σήμερα ορίζεται ως αδήλωτη εργασία "κάθε αμειβόμενη νόμιμη δραστηριότητα που δεν δηλώνεται στις δημόσιες αρχές". Το φαινόμενο, ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερο και πολύπλοκο καθώς περιλαμβάνει περιπτώσεις που ψευδώς δηλώνονται ως αυτοαπασχόληση, μερικώς δηλωμένη εργασία, δήλωση ψευδών αμοιβών ή ωραρίου απασχόλησης κλπ. Με την πρόταση της Κ. Κούνεβα η πρώτη αρμοδιότητα της Πλατφόρμας, πριν από οτιδήποτε άλλο, θα είναι να αλλάξει τον ορισμό του φαινομένου, ώστε αυτός να περιλαμβάνει όλες τις μορφές αδήλωτης εργασίας, παλαιότερες και νέες πρακτικές, που συνεχώς διευρύνονται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αλλάζει όλη η δουλειά της Πλατφόρμας η οποία θα υποχρεωθεί να ασχοληθεί με ένα πολύ ευρύ πεδίο περιπτώσεων καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων και να μην αφήσει καμιά περίπτωση ακάλυπτη. Έτσι, δημιουργείται ένα ισχυρό δεδομένο υπέρ των εργαζομένων που θα επηρεάζει και άλλες συναφείς νομοθετικές πρωτοβουλίες είτε στο πλαίσιο της Ε.Ε. είτε σε επίπεδο των κρατών μελών.               

Η «Πλατφόρμα» θα αποτελείται από εθνικούς εκπροσώπους με σχετικές αρμοδιότητες, από κοινωνικούς εταίρους από την πλευρά τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, αλλά και παρατηρητές από τους τομείς εργασίας στους οποίους το φαινόμενο είναι πολύ υψηλό. Στις εργασίες της θα συμμετέχει και θα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην «Πλατφόρμα» θα αναλύεται η αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών πολιτικών και όπου χρειάζεται θα παρέχεται τεχνογνωσία για καλύτερη επιβολή του νόμου, ενώ θα αναπτυχτούν αποτελεσματικά εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών. Στο πλαίσιό της, επίσης, θα θεσπιστεί συνεργασία ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα των εθνικών συστημάτων να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους -και διασυνοριακά-, θα γίνουν προτάσεις για δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους εργαζόμενους που υποχρεώνονται σε αδήλωτη εργασία και για καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, πανευρωπαϊκά, ως προς το πρόβλημα.   Ακόμη, θα εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει αποφέρει καρπούς για την καταπολέμηση του φαινομένου και θα γίνονται συστάσεις για την βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερες συνθήκες εργασίας και κοινωνικής προστασίας. Τέλος, η Πλατφόρμα θα παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών-μελών και θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για την επιβολή των απαραίτητων μέτρων.

Επί των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των κρατών μελών, δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θέλει να κινήσει άμεσα το θέμα και κατά πάσα πιθανότητα πριν από τον προσεχή Ιούλιο. Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία της συναπόφασης, η λεγόμενη συνήθης νομοθετική διαδικασία, απαιτεί συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου προκειμένου μια νομοθετική πρόταση να γίνει νόμος της Ε.Ε.

Με αφορμή την θετική εξέλιξη στην επιτροπή Απασχόλησης η Κωνσταντίνα Κούνεβα επεσήμανε: «Τώρα, πρέπει να μεταφέρουμε την πίεση στο Συμβούλιο για να υιοθετηθεί η «Πλατφόρμα» με τις προτάσεις που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί αυτό που συνέβη με την Οδηγία για την Άδεια Μητρότητας, η οποία 7 χρόνια από τότε που προτάθηκε απειλείται σήμερα με απόσυρση».

 

8/5/2015

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS