Γραμματοσειρά

Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζεται η έκθεση των Ευρωβουλευτών Vilija Blinkevičiūtė και Tatjana Ždanoka

Η έκθεση δεν αφορά μόνο την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση και άλλους τομείς της ζωής, αλλά και στο να παράσχει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους, παρέχοντάς τους υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, την πρόσβαση σε ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και χρόνο με τους γονείς τους. Η σωστή πολιτική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα βοηθήσει επίσης στο να εξασφαλιστεί υψηλότερη ποιότητα ζωής και ασφάλειας για άλλα εξαρτώμενα άτομα, ιδίως ηλικιωμένα εξαρτώμενα μέλη καθώς και εξαρτώμενα άτομα με ειδικές ανάγκες ή μακροχρόνιες ασθένειες.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης

Παρακολουθείστε ζωντανά την παρουσίαση:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?date=12-09-2016

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS