Γραμματοσειρά

Πρωτοβουλία των Eυρωβουλευτών της GUE Τania Gonzalez και Κωνσταντίνας Κούνεβα στο E.K για καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων στο ξενοδοχειακό κλάδο

Γραπτή Δήλωση που συντάχθηκε με πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών της GUE Tania Gonzalez (Ισπανία, Podemos) και Κωνσταντίνα Κούνεβα (Ελλάδα ΣΥΡΙΖΑ). Αυτή την γραπτή δήλωση την οποία παραθέτουμε έχουν συνυπογράψει και άλλοι Ευρωβουλευτές και θα αναγνωσθεί στην επόμενη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Γραπτή Δήλωση που αποτελεί μια από τις μορφές κοινοβουλευτικής δράσης στο Ευρωκοινοβούλιο λέει τα εξής:

«1. Το προσωπικό καθαρισμού ξενοδοχείων είναι υπεύθυνο για τη γενική καθαριότητα και τάξη των δωματίων. Οι εργασίες καθαρισμού ξενοδοχείων ανατίθενται εξωτερικά σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι θέσεις καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες. Η αμοιβή για τέτοιου είδους εργασία μπορεί να είναι χαμηλή παρά το γεγονός ότι είναι σωματικά απαιτητική. Όπου παρέχεται εκπαίδευση, είναι χαμηλής ποιότητας, κάτι που, σε συνδυασμό με τις λιγοστές προβλέψεις για την υγεία και την ασφάλεια, οδηγεί σε υψηλό αριθμό ατυχημάτων κατά την εργασία.

Τα άρθρα 30 και 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η οδηγία 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (μια «οδηγία-πλαίσιο») αναγνωρίζουν το δικαίωμα για συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
Η Επιτροπή καλείται να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει την κατάσταση των εργαζομένων αυτών εντός της ΕΕ και να εκπονήσει μελέτη, προκειμένου να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού καθαρισμού ξενοδοχείων στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή καλείται να δώσει κίνητρα στα ξενοδοχεία με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων χρησιμοποιώντας ένα ενωσιακό σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των συνθηκών εργασίας, καθώς και την ποιότητα εξυπηρέτησης και την καθαριότητα.
Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή».

Η Δήλωση αυτή είναι το πρώτο βήμα μιας πρωτοβουλίας που θα τρέξουν από κοινού οι δύο Ευρωβουλευτίνες της GUE με στόχο να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ώστε ο ξενοδοχειακός κλάδος να αξιολογείται και με κριτήριο τις καλές εργασιακές συνθήκες.

Εν τω μεταξύ αυτό το τριήμερο 22-25 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Tania Gonzalez πραγματοποιείται στην Μαδρίτη της Ισπανίας Συνέδριο με θέμα την Οικιακή Εργασία και Φροντίδα. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου η Κωνσταντίνα Κούνεβα θα παρουσιάσει την Έκθεση της για το Οικιακό Προσωπικό, μια Έκθεση που έχει υπερψηφιστεί και αποτελεί πια νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23.9.2016

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS