Ομιλία Παπαδημούλη 1.3.2016 - 19:00 - La Tentation - Lakensestraat 28, Brussel

Το έτος 2015 αποτέλεσε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη. Το τελεσίγραφο των Βρυξελλών το οποίο έβαλε την Ελλάδα υπό επιτροπεία, άνοιξε τα μάτια πολλών. Και αναρωτιόμαστε: πώς μπόρεσε αυτό να συμβεί; Ουσιαστικά, τί σημαίνει Ευρώπη; Γιατί μια αριστερή πολιτική πρακτικώς έχει ελάχιστα διενεργήσει στην Ευρώπη; Και πού είναι η Ελλάδα σήμερα;

Πώς κρίνουμε την πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας; Τί θα γίνει με την πρωτοβουλία του Βαρουφάκη στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού αριστερού κινήματος (Δημοκρατικό Κίνημα στην Ευρώπη 2025);

Υπάρχει ο κίνδυνος για την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία να υποβληθούν σε ένα παρόμοιο δραστικό πρόγραμμα λιτότητας; Ή μήπως, το κίνημα των PODEMOS θα τα καταφέρει, έχοντας την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, να αντισταθεί με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα;

Στη χώρα μας, ο John Crombez παροτρύνει, απευθύνοντας έκκληση, για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των κινημάτων, όπως ΣΥΡΙΖΑ και PODEMOS. Αλλά αυτό θα είναι αρκετό; Μήπως μια συνεργασία κόκκινων+ περισσότερο κόκκινων+ πρασίνων θα μπορούσε να φέρει λύσεις ή θα πρέπει κάνεις πρώτα να φανταστεί και να αναπτύξει ένα σαφές πολιτικό αριστερό σχέδιο;

Ο Peter Mertens έγραφε ήδη από το 2011 "Πώς τολμούν;", ένα βιβλίο με θέμα την κρίση στην Ευρώπη το οποίο περιέχει ένα σημαντικό κεφάλαιο αναφερόμενο στην Ελλάδα. Πώς θα βλέπαμε αυτό το κείμενο σήμερα; Ποια η θέση του νέου PVDA/PTB για την Ευρώπη;

Ερωτήματα που θα υποβάλλουμε σε ένα πάνελ πολιτικών προσώπων.

 

 

Vers où galope

le taureau européen ?

L'année 2015 fut un tournant pourl’Europe. Le Diktat de Bruxelles quia mis la Grèce sous tutelle a ouvertles yeux à beaucoup.Et nous nousdemandons:comment ceci apu se produire ?Au fond, quesignifie l’Europe ? Pourquoi unepolitique de gauche n’a pratiquementpas été menée en Europe ?Et où en est la Grèce aujourd’hui?

Comment jugeons-nous la politiquede Syriza et Alexis Tsipras ? Quepenser de l’initiative de Varoufakis

de créer un mouvement de gauchepan-européen (Democracy in EuropeMovement 2025) ?

Y-a-t-il un risque que l’Espagne, l’Italieet le Portugal puissent subir un pareilprogramme d’austérité drastique ?

Ou est-ce-que le mouvement Podemosréussira-il, profitant de l’expérienceSyriza, à mieux résister ?

Dans notre pays John Crombezplaide pour une collaboration étroiteavec d’autres mouvements tels que

Podemos et Syriza. Mais cela suffira-til? Est-ce-qu’ une collaboration entrerouge+plus de rouge+vert pourraitelle

apporter des solutions ou faut-ild’abord imaginer et élaborer un projetpolitique clairement de gauche ?

Peter Mertens écrivait déjà en 2011« Comment osent-ils ? », un livresur la crise en Europe comportant

un chapitre important sur la Grèce.Comment voit-il ce texte aujourd’hui ?

Quelle est la position du PVDA/PTBnouveausur l’Europe ?

Beaucoup de questionsque nous soumettrons à un panelde responsablespolitiques.

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS