Γραμματοσειρά

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα την ελλιπή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Αλβανία και ιδιαίτερα αναφορικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης των μειονοτήτων της, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τη σχετική Έκθεση Προόδου της Κομισιόν για την Αλβανία, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος, τόσο στο επίπεδο υιοθέτησης και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και στο επίπεδο εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας σε επιμέρους τομείς», όπως είναι η ελευθερία έκφρασης, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

O Δημήτρης Παπαδημούλης ρωτά την Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει «προκείμενου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά στα ΜΜΕ και να αποτραπεί η καταπάτηση της ελεύθερης έκφρασης», αλλά και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστούν η ελευθερία έκφρασης και η συνταγματικότητα του νόμου για την προστασία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων «από αδιαφανείς αποφάσεις, χωρίς διαφθορά και κυβερνητικές παρεμβάσεις».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση προς την Κομισιόν:

Η Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αλβανία (2016) αναδεικνύει σειρά προβλημάτων, παραλείψεων και ελλιπούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δυσκολεύοντας σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων είναι η ελευθερία έκφρασης, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στα παραπάνω ζητήματα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος, τόσο στο επίπεδο υιοθέτησης και εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και στο επίπεδο εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας στους επιμέρους τομείς.

Η ελευθερία έκφρασης δεν διασφαλίζεται, η συνταγματικότητα του νόμου για την προστασία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι αμφισβητήσιμη, οι προσπάθειες για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και της σωματεμπορίας είναι ασθενείς, ενώ το επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει προβληματικό λόγω της διαφθοράς και της ατελούς νομοθεσίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει, προκείμενου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά στα ΜΜΕ και να αποτραπεί η καταπάτηση της ελεύθερης έκφρασης;
Πώς θα προστατευθούν ιδιώτες, τοπικές κοινότητες και μειονότητες, από αδιαφανείς αποφάσεις και καθυστερήσεις, σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα;
Με ποια μέτρα θα ενισχυθεί ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς διαφθορά και κυβερνητικές παρεμβάσεις;

21.11.2016

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS