«Κατανοώντας τη Στρατηγική, Ένας Δρόμος – μια Ζώνη»