Γραμματοσειρά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

·         «Θα κάνετε το σημαντικό βήμα για την οικονομική ισορροπία και ανάπτυξη στην ΕΕ, να προτείνετε νομοθεσία για την πλήρη εξαίρεση των επενδυτικών δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματος των κρατών-μελών;»

Το αίτημα της εξαίρεσης των επενδυτικών δαπανών στον υπολογισμό του δημοσίου ελλείμματος των κρατών-μελών, κατά την εφαρμογή των διαδικασιών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξη, φέρνει, με ερώτησή του, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ.Παπαδημούλης μνημονεύει στην ερώτησή του το πρόσφατο Ψήφισμα των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών περιφερειών, σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ, στο οποίο τονίζεται η ανάγκη για επέκταση «της εξαίρεσης της εθνικής συγχρηματοδότησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων από τον υπολογισμό του ελλείμματος βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» και ρωτά την Κομισιόν εάν θα κάνει «το σημαντικό βήμα για την οικονομική ισορροπία και ανάπτυξη στην ΕΕ, να προτείνει νομοθεσία για την πλήρη εξαίρεση των επενδυτικών δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματος των κρατών-μελών».

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να τοποθετηθεί, από τη μια, σχετικά με τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα για τον προβλεπόμενο «δείκτη μόχλευσης 1:15, δεδομένου ότι ορισμένες, λιγότερο ανεπτυγμένες, περιφέρειες στερούνται δυναμικού ιδιωτικού τομέα που θα μπορούσε να παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση για έργα», και από την άλλη, σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία σημειώνεται «η αποτυχία εκείνων των επενδυτικών εργαλείων, που κάνουν χρήση κοινοτικών πόρων, παρέχοντας δάνεια, εγγυήσεις ή μετοχικό κεφάλαιο, σε συγκεκριμένες επενδύσεις, ευελπιστώντας τη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Στο πρόσφατο ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών, για  το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ, τονίστηκε η ανάγκη της επέκτασης της εξαίρεσης της «εθνικής συγχρηματοδότησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων από τον υπολογισμό του ελλείμματος βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», καθώς επίσης, η επιφύλαξη των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών περιφερειών «ως προς το εφικτό ανά την Ε.Ε του προβλεπόμενου δείκτη μόχλευσης 1:15, δεδομένου ότι ορισμένες, λιγότερο ανεπτυγμένες, περιφέρειες στερούνται δυναμικού ιδιωτικού τομέα που θα μπορούσε να παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση για έργα». Την ίδια στιγμή, στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρός του, επισήμανε την αποτυχία των επενδυτικών εργαλείων εκείνων που κάνουν χρήση κοινοτικών πόρων, παρέχοντας δάνεια, εγγυήσεις ή μετοχικό κεφάλαιο, σε συγκεκριμένες επενδύσεις, ευελπιστώντας τη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Πως κρίνει τις επιφυλάξεις που εκφράζουν η Επιτροπή  Περιφερειών και το  Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφορικά με το ποσοστό μόχλευσης του Ευρωπαϊκού Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ);
  • Συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής Περιφερειών για το ενδεχόμενο οι κυβερνήσεις να στρέψουν πόρους από άλλα κοινοτικά ταμεία προς το ΕΤΣΕ;
  • Θα έκανε το σημαντικό βήμα για την οικονομική ισορροπία και ανάπτυξη στην ΕΕ, να προτείνει νομοθεσία για την πλήρη εξαίρεση των επενδυτικών δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματος των κρατών-μελών;

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

Facebook Connection Faild

LINKS