Συνέντευξη της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με εκπροσώπους των 595 καθαριστριών