Απάντηση Μοσκοβισί σε Παπαδημούλη για τα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής στην ΕΕ: «€ 50-70 δις φοροδιαφυγή- Αντιστοιχεί στο 17-23% των εσόδων από το φόρο εισοδήματος των εταιρειών»

Γραμματοσειρά

Απάντηση Μοσκοβισί σε Ερώτηση Παπαδημούλη για τα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής στην ΕΕ: «€ 50-70 δις η φοροδιαφυγή-φοροαποφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιστοιχεί στο 17-23% των εσόδων από το φόρο εισοδήματος των εταιρειών».

Δημ. Παπαδημούλης προς Κομισιόν: «Απογοητευτικά τα αποτελέσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Κώδικα Δεοντολογίας – Ορισμένα κράτη-μέλη μπλοκάρουν μικρές προσπάθειες προόδου».

Απάντηση έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τα μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Μοσκοβισί σημειώνει πως «σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απώλεια εσόδων που προκύπτει ως αποτέλεσμα μεταφοράς κερδών μέσα στην ΕΕ, ανέρχεται σε περίπου € 50-70 δισ.»

Το ποσό αυτό βασίζεται σε επιμέρους υπολογισμούς για κάθε χώρα και σύμφωνα με τον κ. Μοσκοβισί «αντιστοιχεί στο 17-23% των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των εταιριών (ΦΕΕ) για το 2013».

Επιπλέον, η Κομισιόν μέσω του Επιτρόπου Μοσκοβισί σημειώνει τις δυσκολίες που έχει ο υπολογισμός της έκτασης της φοροδιαφυγής, καθώς και ότι για αυτό «οποιαδήποτε εκτίμηση θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά». Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας», από το 1998 έχει εξετάσει περισσότερα από 400 μέτρα φορολογίας, ωστόσο οι συσκέψεις της Ομάδας είναι εμπιστευτικές και για αυτό η Κομισιόν αποφεύγει «να διατυπώσει κρίσεις για τις θέσεις που έχουν ληφθεί από τα επιμέρους κράτη μέλη της Ομάδας».

Τέλος ο κ. Μοσκοβισί υπογραμμίζει εξ ονόματος της Κομισιόν τα βήματα που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη, κατόπιν πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Οδηγία κατά της φοροαποφυγής και τις τέσσερις αναθεωρήσεις της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Κώδικα Δεοντολογίας, είχε καταθέσει ερώτηση προς τη Κομισιόν σχετικά με τα υψηλά ποσοστά φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής στην ΕΕ.
Ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τις εκθέσεις της Oxfam άλλα και τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Κομισιόν M. Μπαρόζο, είχε ζητήσει από τον κ. Μοσκοβισί, μεταξύ άλλων, στοιχεία για το κόστος φοροαποφυγής στην Ελλάδα καθώς και πληροφορίες για «τα πρακτικά μέτρα που η Κομισιόν σχεδιάζει ώστε να αντιμετωπίσει την άνιση φορολογική πολιτική που ενισχύει την νόμιμη φοροαποφυγή πολυεθνικών εταιριών».

Ακολουθούν οι πλήρεις Ερώτηση και Απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Θέμα: Επιλεκτική φορολογία και αντιμετώπιση φοροαποφυγής

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Κώδικα Δεοντολογίας, που συγκροτήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1997, είχε σκοπό την αντιμετώπιση αθέμιτων φορολογικών πρακτικών των κρατών μελών που ευνοούν τις πολυεθνικές εταιρίες. Μετά από 20 χρόνια, τα αποτελέσματα της Ομάδας κρίνονται απογοητευτικά, καθώς μικρές προσπάθειες προόδου μπλοκάρονται από κράτη μέλη όπως το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία. Επιπρόσθετα, με βάση δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής M. Barroso το 2012, αλλά και εκθέσεις της Oxfam από τον Μάρτιο του 2015, το κόστος φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής για την ΕΕ είναι 1 τρισεκατομμύριο το χρόνο.
Ερωτάται η Επιτροπή:
– Ποιο είναι το κόστος της φοροαποφυγής για την Ελλάδα;
– Πώς αξιολογεί τις μέχρι τώρα ενέργειες και αποτελέσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και τις αντιδράσεις που διατυπώνονται από συγκεκριμένα κράτη μέλη με βαρύ παρελθόν στην φοροαποφυγή μεγάλων επιχειρήσεων;
– Ποια πρακτικά μέτρα σχεδιάζει ώστε να αντιμετωπίσει την άνιση φορολογική πολιτική που ενισχύει την νόμιμη φοροαποφυγή πολυεθνικών εταιριών, εις βάρος φορολογούμενων από χώρες όπως η Ελλάδα η οποία, λόγω και αυτών των πρακτικών, αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά ελλείμματα;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Υπηρεσίας Έρευνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απώλεια εσόδων που προκύπτει ως αποτέλεσμα μεταφοράς κερδών μέσα στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 50-70 δισ. EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 17-23 % του συνόλου των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των εταιρειών (ΦΕΕ) για το 2013[1]. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε επιμέρους υπολογισμούς για κάθε χώρα, οι οποίοι παρατίθενται στα παραρτήματα της μελέτης. Γενικά, οι εκτιμήσεις σχετικά με τις διαστάσεις της φοροαποφυγής αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τους υπολογισμούς και ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό τιμών αναφοράς για τη σύγκριση της παρούσας κατάστασης με συνθήκες «ορθής φορολόγησης». Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκτίμηση θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή, ιδίως όταν πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά.

Η Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» εργάζεται με στόχο την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού από τη σύστασή της το 1998. Η Ομάδα έχει εξετάσει περισσότερα από 400 μέτρα φορολογίας, από τα οποία περισσότερα από 100 έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί. Ωστόσο, για να ενθαρρύνεται ο εποικοδομητικός και ανοιχτός διάλογος, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου[2], βάσει των οποίων συστήθηκε η Ομάδα, οι συσκέψεις της Ομάδας είναι εμπιστευτικές. Γι’ αυτό το λόγο, δε θα ήταν σωστό εκ μέρους της Επιτροπής να διατυπώσει κρίσεις για τις θέσεις που έχουν ληφθεί από τα επιμέρους κράτη μέλη της Ομάδας.

Όσον αφορά τα βήματα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη πρόσφατα συμφώνησαν με σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από την Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα, με την οδηγία κατά της φοροαποφυγής (συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης της παραπάνω οδηγίας με στόχο τη ρύθμιση ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες) και τέσσερις αναθεωρήσεις της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία. Τέλος, η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών έχει προταθεί εκ νέου ως ολιστική λύση για τη φοροαποφυγή μέσα στην ΕΕ.

[1] Dover, Ferrett, Gravino, Jones and Merler (2015), Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union Part I: Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf

[2] Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1998 για τη σύσταση της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας (φορολογία των επιχειρήσεων) (98/C 99/01).

13.4.2017

 

twitter Newsroom

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ facebook

LINKS